Lukáš Lyer, fotograf

FotoateLyer

„Fotografie nemá reprodukovat viditelné, ale učinit viditelným neviditelné.“ Franco Fontana

Fotím rád. Pro sebe i pro vás.