Jaromír Tischer

Bytové družstvo U Rokytky

Bytové družstvo U Rokytky

adresa

Na Rokytce 1114/10, 18000 Praha 8

Bytové družstvo U Rokytky

Družstvo provádí nebo zabezpečuje správu, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytů a společných prostor v domech ve vlastnictví družstva, poskytuje nebo zabezpečuje služby a plnění spojená s užíváním bytů a společných prostor, uzavírá příslušné smlouvy týkající se bytové i nebytové agendy. Předmětem činnosti i účelem založení a existence družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů, správa majetku ve vlastnictví či spoluvlastnictví družstva, případně jeho členů, zejména domu čp. 1104, zřízeného na pozemku č. parc. 2775/3, čp. 1106 na pozemku č. parc. 2772/4, čp. 1111 na pozemku č. parc. 2772/5, čp. 1112 na pozemku č. parc. 2771/2, čp. 1113 na pozemku č. parc. 2771/3, čp. 1114 na pozemku č. parc. 2769/2, čp. 1139 na pozemku č. parc. 2771/5 a čp. 1140 na pozemku č. parc. 2775/4, vše v obci Praha, na katastrálním území Libeň, ul. Pivovarnická, ul. Na Rokytce a ul. U Libeňského pivovaru, a všech bytů v nich se nacházejících.