Jan Tippman, grafický designér

Atelier Tippman

Grafický design, loga, publikování databází, fotomontáže, DTP a web design. Graphic design, logotypes, database publishing, photomontages, prepress,

adresa

Letenské nám. 3, 17000 Praha 7

telefon

-

Grafický design, loga a firemní styl, předtisková příprava (DTP), publikování databází, fotomontáže a web design. Graphic design, logo and corporate design, prepress, desktop publishing (DTP), database publishing, photomontages and webdesign.