doc. MUDr. František Vorel, CSc., primář Soudnělékařského oddělení

Nemocnice České Budějovice, a.s.

znalec v oboru zdravotnictví odvětví soudní lékařství a odvětví stanovení nemateriální újma na zdraví

adresa

Jílovice 116, 373 Jílovice
no offer